Centraal Wonen 'De Wierden'CW 'de Wierden"
Hoekwierde 70
1353 PD Almere

 

 

 

Aanmelden

Heb je belangstelling voor ons project en onze manier van wonen?
Sta je ingeschreven bij Woningnet Almere? www.woningnetalmere.nl

Bij het Centraal Wonen project aan de Hoekwierde in Almere Haven kiezen wij bewust voor een vorm van gemeenschappelijk wonen. Naast onze zelfstandige woonruimte gebruiken, beheren, onderhouden en financieren de 20 huishoudens gezamenlijk een aantal gemeenschappelijke ruimten en tuin. Deze activiteiten zijn georganiseerd via Bewonersvereniging CW ‘de Wierden’, waar alle bewoners lid van zijn.

Het gezamenlijk gebruik en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het complex, zijn bevorderlijk voor sociale waarden zoals veiligheid, rekening houden met elkaar, tolerantie, samenwerking en sociale cohesie.

Van nieuwe bewoners verwachten we daarom een grote betrokkenheid en enthousiasme voor het wonen en leven in een Centraal Wonen project.
Vanwege het uitzonderlijke karakter van deze manier van wonen en de daarbij behorende verantwoordelijkheden worden kandidaat bewoners geselecteerd op grond van hun schriftelijke motivatie en een kennismakingsgesprek met vertegenwoordigers van de Bewonersvereniging. Je kunt je motivatie sturen naar: woningen@cwdewierden.nl.

Indien je in aanmerking komt voor de aangeboden woning worden jouw naam en gegevens door Woningnet en Ymere aan ons doorgegeven. tuin